Specialist

Specialist Team at Dr Satish Kalaskar’s Multispeciality Dental Clinic

  • Dr Satish Kalaskar - BDS (Mumbai) Master Degree Certificate Laser Dentistry (Vienna)
  • Dr. Jayesh Rahalkar- Orthodontist[MDS, DIBO, DNB, M.Ortho. (UK)]
  • Dr. Samir Jadhav- Aesthetic Dentistry & Endodontist(MDS)
  • Dr. Rajesh Kshirsagar- Oral & Maxillofacial Surgeon(MDS)
  • Dr. Jajoo Sidhant- Periodontist (MDS)
  • Dr. Kungekar- Anaesthesist
  • Dr. Sanjay Mankar- Pediatric Speciality (MBBS, DNB)